Vzdrževanje stavb

Nudimo vzdrževanje objektov in hišniško dejavnost. Za potrebe podjetji in oseb skrbimo za okolico zgradb in hiš ter samih objektov, ogrevanje, prezračevanje, v sodelovanju z drugimi podjetji skrbimo za popravila in vzdrževalna dela na zgradbah.

Vzdrževanje stavb

Nudimo vzdrževanje objektov in hišniško dejavnost. Za potrebe podjetji in oseb skrbimo za okolico zgradb in hiš ter samih objektov, ogrevanje, prezračevanje, v sodelovanju z drugimi podjetji skrbimo za popravila in vzdrževalna dela na zgradbah.

Skrbimo za sprotna popravila raznih električnih inštalacij in manjša sanacijska dela na objektih. Po dogovoru opravljamo kontrole skupnih naprav na dogovorjeno obdobje in skrbimo za vzdrževanje in urejanje funkcionalnih površin, okolice, zelenih površin, parkirišč ter ostala dela, ki so po naravi del tekočega vzdrževanja večstanovanjskih zgradb, poslovnih prostorov in ustanov ter proizvodenj in samostojnih zasebnih objektov. Po potrebi objekta opravljamo vsa manj zahtevna popravila naprav, manjša mizarska in elektroinštalacijska dela, v povezavi z našimi partnerji pa poskrbimo tudi za zahtevna dela v okviru vzdrževanja stavb, popravil in sanacij objektov.

Skrbimo za sprotna popravila raznih električnih inštalacij in manjša sanacijska dela na objektih. Po dogovoru opravljamo kontrole skupnih naprav na dogovorjeno obdobje in skrbimo za vzdrževanje in urejanje funkcionalnih površin, okolice, zelenih površin, parkirišč ter ostala dela, ki so po naravi del tekočega vzdrževanja večstanovanjskih zgradb, poslovnih prostorov in ustanov ter proizvodenj in samostojnih zasebnih objektov. Po potrebi objekta opravljamo vsa manj zahtevna popravila naprav, manjša mizarska in elektroinštalacijska dela, v povezavi z našimi partnerji pa poskrbimo tudi za zahtevna dela v okviru vzdrževanja stavb, popravil in sanacij objektov.

Vzdrževanje objektov

Skrbimo za nemoteno obratovanje poslovnih objektov, stavb in krajevnih skupnosti. Z vzdrževanjem in nadzorom posameznih ali skupnih zemljišč, objektov, posameznih stavb, blokov, industrijskih con, poslovnih prostorov in objektov skrbimo za naprave, sisteme, popravila, manjše sanacije in splošno urejenost le teh. Zmenimo se za kontrole na določen čas, tako da je vse preventivno urejeno, ko se opazi pomanjkljivost, oz. bodoča težava.

Vzdrževanje objektov

Skrbimo za nemoteno obratovanje poslovnih objektov, stavb in krajevnih skupnosti. Z vzdrževanjem in nadzorom posameznih ali skupnih zemljišč, objektov, posameznih stavb, blokov, industrijskih con, poslovnih prostorov in objektov skrbimo za naprave, sisteme, popravila, manjše sanacije in splošno urejenost le teh. Zmenimo se za kontrole na določen čas, tako da je vse preventivno urejeno, ko se opazi pomanjkljivost, oz. bodoča težava.

Hišniška dela

V kolikor vaš stanovanjski blok ali več blokov potrebuje nekoga, ki bo skrbel za manjša nezahtevna popravila naprav, vzdrževanje in urejanje funkcionalnih površin in parkirišč ali košnjo trave in urejanje dreves ter na splošno pripadajoče okolice, smo na voljo za dogovor, glede na potrebe in obseg površine za urejanje. Možen je tudi dogovor za posamezno zasebno hišo ali kateri drugi objekt.

Hišniška dela

V kolikor vaš stanovanjski blok ali več blokov potrebuje nekoga, ki bo skrbel za manjša nezahtevna popravila naprav, vzdrževanje in urejanje funkcionalnih površin in parkirišč ali košnjo trave in urejanje dreves ter na splošno pripadajoče okolice, smo na voljo za dogovor, glede na potrebe in obseg površine za urejanje. Možen je tudi dogovor za posamezno zasebno hišo ali kateri drugi objekt.

Urejanje okolice

Kot smo napisali že pod naslovom hišniških del, podobno velja za urejanje okolice. Možnost dogovora je tako za fizične, kot poslovne stranke. Urejanje okolice ponujamo tudi krajevnim skupnostim in drugim javnim ustanovam za želene površine.

Urejanje okolice

Kot smo napisali že pod naslovom hišniških del, podobno velja za urejanje okolice. Možnost dogovora je tako za fizične, kot poslovne stranke. Urejanje okolice ponujamo tudi krajevnim skupnostim in drugim javnim ustanovam za želene površine.

Popravila in vzdrževalna dela
Popravila in
vzdrževalna dela

V okviru teh storitev se lotimo vse od menjave žarnic, varovalk, doz, stikal in  manj obsežnih sanacijskih del na objektih ter manj zahtevnih popravila naprav z uporaba ročnega orodja, pa do menjave zapiral, ključavnic ter ostalih manj obsežnih in zahtevnih opravil.Vzdržujemo in urejamo pripadajoče funkcionalne površine, parkirišča, čistimo sneg, odstranjujemo led in sveče, solimo zaledenele funkcionalne poti, kosimo travo in skrbimo za drevesa, ter ostala dela, za katere se dogovorimo.

Popravila in
vzdrževalna dela

V okviru teh storitev se lotimo vse od menjave žarnic, varovalk, doz, stikal in  manj obsežnih sanacijskih del na objektih ter manj zahtevnih popravila naprav z uporaba ročnega orodja, pa do menjave zapiral, ključavnic ter ostalih manj obsežnih in zahtevnih opravil.Vzdržujemo in urejamo pripadajoče funkcionalne površine, parkirišča, čistimo sneg, odstranjujemo led in sveče, solimo zaledenele funkcionalne poti, kosimo travo in skrbimo za drevesa, ter ostala dela, za katere se dogovorimo.